Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε χρησιμοποιώντας τον ψηφιακό χάρτη ή τον παρακάτω κατάλογο. Στο ευρετήριο είναι σημειωμένοι: Ναοί, βωμοί, σπήλαια, και σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι. Η θέση των συμβόλων στους ψηφιακούς χάρτες δεν είναι απόλυτη με την πραγματική θέση των μνημείων, η τοποθέτησή τους είναι για λόγους προσανατολισμού και εύκολης αναγνώρισης της τοποθεσίας που πραγματικά ευρίσκονται.
 
     
 
Ιόνιοι Νήσοι
 
     
 
Αλφαβητικό Ευρετήριο
 
 
 
 

Οι σελίδες θα ανανεώνονται συνεχώς καθώς νέες πληροφορίες μας γίνονται γνωστές.
Ζητάμε προκαταβολικώς την κατανόηση των επισκεπτών για τον αργό ρυθμό που θα επιτελεσθεί αυτό το ηράκλειο έργο, διότι οι εργαζόμενοι σε αυτό έχουν παραλλήλως να ασκήσουν και τον καθημερινό βιοπορισμό τους, μη τυγχάνοντες «επαγγελματίες του Πολιτισμού» όπως οι γνωστοί άλλοι, οι οποίοι, αν το Έθνος μας ήταν όντως ελεύθερο, ώφειλαν να είχαν προ πολλού πράξει κάτι ανάλογο. Όπως και ώφειλε η λεγομένη «Ακαδημία» να έχει μεταφέρει στη Νεοελληνική γλώσσα και εκδώσει όλη την Εθνική μας Γραμματεία, εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα.

Επεξήγηση Συμβόλων που υπάρχουν στους ψηφιακούς χάρτες
Αρχαία Πόλη
Τοποθεσία με αξιόλογες αρχαιολογικές πληροφορίες
Σπήλαιο
Ναός, Βωμός ή άλλος ιερός τόπος
Ναός που διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση
μχχ Όλες η ημερονηνίες αναφέρονται στην προ χριστιανική περίοδο εκτός αν αναγράφεται το μ.χ.χ. (μετά χρισιτανικής χρονολόγησης)

 

Ελλήνων Τόποι μια προσφορά του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών   
για τους Έλληνες και τον Πολιτισμό